Nuoren väitelleen tutkijan artikkelipalkinto 2018

Julkaistu: 27.11.2018 16:17

Kasvatustieteen päivillä jaettiin Suomen kasvatustieteellisen seuran vuoden 2018 Nuoren väitelleen tutkijan artikkelipalkinto. Palkinnon sai  Tuomo Virtanen artikkelista:

T. E. Virtanen, E. Pakarinen, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, M. Siekkinen, & J.-E. Nurmi (2017). A Validation Study of Classroom Assessment Scoring System–Secondary in the Finnish School Context. Journal of Early Adolescence, 38(6), 849–880. DOI: 10.1177/0272431617699944

Palkintoraati perustelee palkinnon myöntämistä seuraavasti:

Tuomo Virtasen artikkeli: ”A Validation Study of Classroom Assessment Scoring System–Secondary in the Finnish School Context” tuottaa merkittävän menetelmällisen kontribuution luokkahuonevuorovaikutustutkimuksen kentälle. Validoituja suomalaiseen kontekstiin adaptoituja ja siihen nimenomaan tällä hetkellä soveltuvia luokkahuonehavainnointiproseduureja on vähän. Artikkelin observointiproseduuri on laajasti hyödynnettävissä luokkahuonevuorovaikutustutkimuksessa. Tutkimuksessa on hyödynnetty huolellisesti, oivaltavasti ja monipuolista menetelmällistä osaamista osoittavasti validointiin soveltuvia metodeja. Palkittu artikkeli edustaa tärkeää menetelmällistä työtä kasvatustieteellisen tutkimuksen kentällä. Myös artikkelin fokus – luokkahuonevuorovaikutus – on itsessään tärkeä ja ajankohtainen aihe. Kokonaisuudessaan artikkeli on ajankohtainen, laadukas ja tuottaa merkittävän menetelmällisen kontribuution kasvatustieteellisen tutkimuksen kentälle.