Toimitusneuvosto

Toimitusneuvosto 2021

Hannu Heikkinen (pj.)
professori
Koulutuksen tutkimuslaitos
Jyväskylän yliopisto
Puh. 050 342 1346
hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi

Arto Jauhiainen
professori
Kasvatustieteiden laitos
Turun yliopisto
Puh. 040 729 2326
artojau@utu.fi

Pirjo Suvilehto
dosentti, yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden tiedekunta
Oulun yliopisto
Puh. 0294 48 3695
Pirjo.Suvilehto@oulu.fi

Minna Uitto
dosentti, yliopistotutkija
Kasvatustieteiden tiedekunta
Oulun yliopisto
Puh. 0294 48 3728
minna.uitto@oulu.fi

Sihteeri:
Anna-Maija Tuuliainen
Koulutuksen tutkimuslaitos
PL 35 (Ruusupuisto)
40014 Jyväskylän yliopisto
Puh. 040 805 4260
fera-julkaisusarja@jyu.fi

Varajäsenet:
Mirja Hiltunen
professori
Taiteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
Puh. 040 4844 373
mirja.hiltunen@ulanpland.fi

Päivi Hökkä
yliopistotutkija
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Jyväskylän yliopisto
Puh. 0408053640
paivi.hokka@jyu.fi

Heikki Silvennoinen
professori
Turun yliopisto
Kasvatustieteiden laitos
Turun yliopisto
heikki.silvennoinen@utu.fi

Päivi Tynjälä
professori
Koulutuksen tutkimuslaitos
Jyväskylän yliopisto
Puh. 050 400 9464
paivi.tynjala@jyu.fi