Digitaalinen teknologia ja media oppimisessa ja opetuksessa (DTMOO)

Erityisteemaryhmän (SIG) tavoitteena on vahvistaa digitaalisen teknologian ja median tutkimusperustaista käyttöä oppimisessa ja opetuksessa.

Teemaryhmässä tarkastellaan teknologian ja median tarjoamia mahdollisuuksia eri oppimis- ja/tai opetusteoreettisista lähtökohdista. Teemaryhmä suuntautuu formaalin, informaalin ja nonformaalin oppimisen ja opetuksen konteksteihin. Tutkimuksen kohderyhmät voivat olla erilaisia ja moninaisia, ja tutkimukset voidaan toteuttaa erilaisilla menetelmällisillä ratkaisuilla. Tutkimusalue on ajankohtainen, uusia teknologioita ja medioita sekä niihin liittyviä pedagogisia ja menetelmällisiä ratkaisuja kehitetään jatkuvasti.  

SIG:n tavoitteena on koota yhteen laaja-alaisesti alan toimijoita jakamaan osaamistaan. Suomessa on paljon aihealueen tutkijoita, opettajia, yrittäjiä ja kehittäjiä, joille yhteisten kohtaamisten järjestäminen on tärkeää. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuksia ajankohtaisen tutkimuksen esittelyyn, verkostojen sekä yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden rakentamiseen. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki digitaalisen teknologian ja median oppimis- ja opetuskäytöstä kiinnostuneet.  

DTMOO SIG-ryhmän puheenjohtajisto 2024 alkaen 

Puheenjohtaja: Sini Kontkanen (sini.kontkanen@uef.fi)
Varapuheenjohtaja: Lauri Palsa (lauri.p.palsa@jyu.fi)