Ohjausalan tutkimuksen verkosto

SIG-ryhmän tavoitteena on edistää ohjaukseen ja ohjausalaan liittyvää tutkimusta ja opetusta sekä vahvistaa alueelta tutkimusta tekevien yhteistyötä.

Ohjauksen tutkimuksen kenttä on laaja ja monipuolinen kattaen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän eri asteilla tapahtuvan pedagogisen ja opintojen ohjauksen, ammatillisiin uriin ja työelämään liittyvän ohjauksen sekä elämänkulkuun ja siirtymiin eri ikävaiheissa (nuoruus, aikuisuus, ikääntyminen) liittyvän ohjauksen.

Erityisesti alueelta jatko-opinnäytteitä valmisteleville ja väitelleille post doc –tutkijoille pyritään luomaa foorumia omien tutkimusaiheiden esille tuomiseen järjestämällä seminaari-, kesäkoulu- tai teemaryhmätapaamisia.

SIG-ryhmä muodostaa tutkimusverkoston, joka edistää ohjausalan teoreettista ja metodista keskustelua, välittää ajankohtaista tutkimustietoa ja rakentaa myös julkaisumahdollisuuksia uudelle tutkimustiedolle. Ryhmä pyrkii luomaan ja ylläpitämään suhteita myös muihin ohjausalan verkostoihin sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

SIG –ryhmällä on sähköpostilista, jolla tiedotetaan tulevista tapahtumista ja konferensseista sekä muista ohjauksen tutkimuksen kannalta keskeisistä teemoista. Listan tiedote ilmestyy 2 – 4 kertaa vuodessa. Listalle voi liittyä vapaamuotoisella sähköpostiviestillä ryhmän yhteyshenkilöille.

SIG-ryhmän yhteyshenkilöt

Teemu Suorsa (teemu.suorsa@oulu.fi, twitter) ja Kalle Vihtari (kalle.vihtari@gmail.com, twitter).