Ohjausalan tutkimuksen verkosto

SIG-ryhmän tavoitteena on edistää ohjaukseen ja ohjausalaan liittyvää tutkimusta ja opetusta sekä vahvistaa ohjausalan tutkijoiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä.

Ohjauksen tutkimuksen kenttä on laaja ja monipuolinen kattaen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän eri asteilla tapahtuvan pedagogisen ja opintojen ohjauksen, ammatillisiin uriin ja työelämään liittyvän ohjauksen sekä elämänkulkuun ja siirtymiin eri ikävaiheissa (nuoruus, aikuisuus, ikääntyminen) liittyvän ohjauksen.

Erityisesti alueelta jatko-opinnäytteitä valmisteleville ja väitelleille post doc –tutkijoille pyritään luomaa foorumia omien tutkimusaiheiden esille tuomiseen järjestämällä seminaari-, kesäkoulu- tai teemaryhmätapaamisia.

SIG-ryhmä muodostaa tutkimusverkoston, joka edistää ohjausalan teoreettista ja metodologista keskustelua, välittää ajankohtaista tutkimustietoa ja rakentaa myös julkaisumahdollisuuksia uudelle tutkimustiedolle. Ryhmä pyrkii luomaan ja ylläpitämään suhteita myös muihin ohjausalan verkostoihin sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

SIG-ryhmä ylläpitää omaa sähköpostilistaa sekä Facebook -ryhmää: www.facebook.com/groups/ohjaustutkimus/

Sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostin ryhmän yhteyshenkilöille.

Ohjausalan tutkimuksen verkoston johtoryhmä kaudella 2024-2025:

Yhteyshenkilöt