Taide- ja taitokasvatuksen tutkimuksen verkosto

Ryhmän toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kansallista taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijoiden yhteistyöverkostoa sekä edistää aktiivisesti alan tutkimusta ja opetusta.

Ryhmä kokoaa yhteen tutkijoita, opettajia ja kouluttajia taide- ja taitokasvatuksen eri aloilta ja koulutussektoreilta (varhaiskasvatus, esi-, perus- ja lukio-opetus, toisen asteen ja korkea-asteen koulutus, taiteen perusopetus sekä muut taidekasvatuksen kentällä toimijat).

Ryhmä tukee alan tutkimusta edistämällä tutkijaryhmien tapaamisia ja alan julkaisutoimintaa. Tällä hetkellä ryhmässä on jäseniä noin 115.

TT-SIG-ryhmän keskeisiä www-sivustoja:
World Alliance for Arts Education (WAAE)
International Society for Music Education (ISME)
International Society of Education through Art (InSEA)
World Dance Alliance (WDA)
International Drama/Theatre and Education Association (IDEA)
Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura ry (Hollo-Instituutti) on nyt TSV:n jäsen. Julkaisuyhteistyössä Musiikkikasvatus-lehti ja Synteesi.


Johtoryhmä

Puheenjohtaja
Katja Sutela, katja.sutela@oulu.fi

Varapuheenjohtaja ja tiedotusvastaava
Raisa Foster, raisa.foster@raisafoster.com

Jäsenet

Juli Aerila (TY), Heli Kauppila (Taideyliopisto), Hannah Kaihovirta (HY), Mirja Hiltunen (LY), Marjo Pernu (LY), Kaarina Marjanen (TaY), Siiri Ahtola (UEF), Seija Kairavuori (HY), Sirpa Kokko (HY), Katri-Helena Rautiainen (JY), Seija Karppinen (HY) ja Pirjo Suvilehto (OY).