Tervetuloa edistämään kasvatustieteitä

FERA tukee kasvatustieteellistä tutkimusta ja lisää sen näkyvyyttä sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Vuoden 2024 teema:
“Moninaisuus ja osallisuus kasvatuksessa ja koulutuksessa”

Suomen kasvatustieteellinen seura ry (FERA) on perustettu vuonna 1967 ja seurassa on jäseniä noin 550. Päätavoitteemme on edistää kasvatustieteellistä tutkimusta ja alan tutkijoiden yhteistyötä.

Toimintamme peruspilareita ovat vuosittaiset Kasvatustieteen päivät, Kasvatus-lehti, Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarja ja SIG-ryhmät (Special Interest Groups).

Olette kaikki tervetulleita mukaan toimintaan!

Vuoden 2024 teema:
“Moninaisuus ja osallisuus kasvatuksessa ja koulutuksessa”

Kasvatustieteen päivät

Kasvatustieteellinen seura järjestää vuosittain yhteistyössä jonkin suomalaisen yliopiston kanssa Kasvatustieteen päivät. Kasvatustieteen päivät on merkittävin kotimainen kasvatusalan tiedetapahtuma.

Kasvatustieteen päivät 2024 Turussa 21.–22.11.

Jäsenyys

Suomen kasvatustieteellinen seura ry (FERA) on perustettu vuonna 1967 ja seurassa on jäseniä noin 550. Päätavoitteemme on edistää kasvatustieteellistä tutkimusta ja alan tutkijoiden yhteistyötä.

Kasvatus-lehti

Kasvatus-lehti on Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisema ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen kustantama tieteellinen aikakauskirja.

Julkaisusarja

Suomen kasvatustieteellinen seura perusti Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarjan vuonna 1999. Sarjassa julkaistaan tieteellisesti korkeatasoisia kasvatustieteellisiä tutkimusraportteja, väitöskirjoja ja artikkelikokoelmia.

SIG-Ryhmät

SIG-ryhmät ovat seuran alaisuudessa toimivia tutkijaryhmiä tai -verkostoja. Niiden tavoitteena on edistää eri tutkimusalueiden sisällä tutkijoiden kanssakäymistä ja verkostoitumista ja tätä kautta kunkin alan tutkimusta.

Yhteistyökumppanit