Vuorovaikutustutkimuksen verkosto

Vuorovaikutustutkimuksen SIG-ryhmän kiinnostuksen kohteena on vuorovaikutuksen  rakentuminen erilaisissa kasvatuksellisissa   ympäristöissä. Vuodesta 2006 toiminut ryhmä tarjoaa foorumin tutkijoille, jotka tarkastelevat tutkimuksessaan aitoja vuorovaikutustilanteita kuva- ja/tai äänitallennetun aineiston pohjalta. Ryhmä on alun perin lähtenyt liikkeelle keskustelunanalyyttisesti orientoituneiden tutkijoiden toimesta, mutta on sisällyttänyt myöhemmin mukaan moninaiset tavat tutkia vuorovaikutusta eri konteksteissa. Ajatuksena kuitenkin on, että verkostossa kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen vuorovaikutuskäytäntöjä ja niiden rakentumista lähestytään itsessään kiinnostavana ja seurauksellisena ilmiönä.

SIG-ryhmä järjestää vuorovaikutustutkimuksen teemaryhmän vuotuisten kasvatustieteen päivien yhteydessä. Lisäksi verkostolla on sähköpostilista, jota käytetään vuorovaikutustutkimusta koskevaan tiedonvälitykseen. Sähköpostilistalle voi liittyä ottamalla yhteyttä verkoston koordinaattoreihin.

Vuorovaikutustutkimuksen verkostoa koordinoivat Kreeta Niemi (kreeta.niemi@jyu.fi) ja Tanja Vehkakoski (tanja.vehkakoski@jyu.fi) Jyväskylän yliopistosta sekä Anniina Kämäräinen (anniina.kamarainen@uef.fi) Itä-Suomen yliopistosta.