Kasvatussosiologian verkosto

Kasvatussosiologian verkosto on Suomen Kasvatustieteellisen Seuran erityisteemaryhmä, jonka tarkoituksena on rakentaa keskustelufoorumia kasvatussosiologian ja koulutuspolitiikan tutkijoille.

Verkoston perustava kokous, johon osallistui yhdeksän tutkijaa, pidettiin Kasvatustieteen päivien yhteydessä Helsingissä 21.11.2003.

Verkosto järjestää kasvatussosiologian ja koulutuspolitiikan teemaryhmän syksyihin Kasvatustieteen päivillä ja keväisin Sosiologipäivillä. Verkosto toimittaa myös Kasvatussosiologian vuosikirja -nimistä julkaisua. Tähän mennessä ovat ilmestyneet:

Kalalahti, M., Silvennoinen, H., Varjo, J. & Vilkman, M. (toim.) 2023. Koulutus ja yhteiskuntaluokka. Kasvatussosiologian vuosikirja 4. Tampere University Press.

Varjo, J. Kauko, H. Silvennoinen (toim.) 2021. Koulutuksen politiikat. Kasvatussosiologian vuosikirja 3. Kasvatusalan tutkimuksia 83. Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) 2018. Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Kasvatusalan tutkimuksia 79. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset: Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Kasvatussosiologian verkoston koordinaattori
Janne Varjo
professori, koulutussosiologia, Helsingin yliopisto
email: janne.varjo(a)helsinki.fi

Kasosig — Kasvatussosiologian verkoston postituslista: info ja liittyminen osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/kasosig (ulkoinen)