Kasvatuksen ja koulutuksen feministisen tutkimuksen verkosto

Kasvatuksen ja koulutuksen feministinen tutkimus SIG-ryhmä (KaFe) on toiminut vuodesta 2004 lähtien.

Ryhmän tavoitteena on edistää feministisen tutkimuksen, sukupuolen ja erojen teoretisoinnin näkyvyyttä kasvatustieteen kentällä. Tavoitteena on lisätä yliopistojen, kasvatusalan toimijoiden ja muiden yhteistyöorganisaatioiden välistä yhteistyötä. KaFe on tärkeä yhteistyöfoorumi kasvatus- ja koulutusalalle toimiville sukupuolentutkimuksen tutkijoille ja opettajille.

Kasvatuksen ja koulutuksen feministinen tutkimus SIG-ryhmä on järjestänyt vuosittain kasvatustieteen päivillä teemaryhmän. Kasvatustieteen päivien yhteydessä on järjestetty Kafe verkoston tapaamisia, joissa on suunniteltu yhteistyötä ja tulevia tapahtumia kasvatus- ja koulutusalan tutkijoille ja opettajille.

Yhteyshenkilö:
Outi Ylitapio-Mäntylä, Oulun yliopisto
outi.ylitapio-mantyla@oulu.fi