Perhe-erityisteemaryhmä

Perhe-erityisteemaryhmän (2009–) tarkoituksena on koota yhteen tutkijoita, joiden kiinnostuksen kohteena ovat muun muassa monimuotoinen perhe ja sen jäsenten erilaiset elämänpolut sekä vanhemmuus ja kasvatus yksityisissä ja institutionaalisissa konteksteissa.

(Scroll down for information in English)

Monitieteinen ja erilaisista metodologisista lähtökohdista ammentava perhetutkimus tarjoaa tuoreita tutkimusnäköaloja ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisesti kiinnostaviin kysymyksiin. Kasvatustieteen Perhe-teemaryhmä luo tutkijoille mahdollisuuksia verkostoitua ja käydä keskustelua näistä aiheista. Tavoitteena on myös edistää perhetutkimuksen näkyvyyttä kasvatustieteen kentällä ja luoda sekä ylläpitää suhteita perhetutkijoihin, tutkimusryhmiin ja alan organisaatioihin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Tieteellisen keskustelun edistämiseksi perhetutkimuksen SIG-ryhmä järjestää konferensseihin teemaryhmiä ja symposiumeja. Osallistumme vuosittain Kasvatustieteen päiville omalla perhetutkimuksen teemaryhmällä. Myös joka toinen vuosi pidettävät Perhetutkimuksen päivät ovat sisältäneet SIG-ryhmän vetämän teemaryhmän. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään muun muassa seuraavien verkostojen kanssa: ESFR European Society on Family Relations, EERA Network 14. Communities, Families and Schooling in Educational Research, NERA Network 18. Families, Institutions and Communities in Education, NERA Network 20. Youth Research, FICEC/NORNAPE. Families, Institutions and Communities in Educational Contexts.

Ryhmän toimintaan voit osallistua ilmoittautumalla yhteyshenkilöille. SIG –ryhmällä on sähköpostilistan lisäksi oma sosiaalisen median ryhmä Facebookissa, jolla tiedotetaan tulevista tapahtumista ja konferensseista sekä muista perhetutkimuksen kannalta keskeisistä teemoista. Uudet jäsenet ryhmän toimintaan ovat tervetulleita.

SIG-ryhmän yhteyshenkilöinä toimivat

Marita Neitola, Turun yliopisto marita.neitola@utu.fi (puheenjohtaja)

Family research SIG -group

Finnish educational researchers focusing on family, parenting, childrearing and upbringing at home form a special interest group (SIG). The aim of the group is to bring together researchers, support national and international co-operation, promote family research and in general to enhance the visibility of research on issues connected to family life and parenting.

The group provides researchers a forum for networking, interaction and discussions of current research themes as well as theoretical and methodological approaches. Research focusing on family, parenting, childrearing and upbringing at home is significant on societal level and a specialty within the field educational sciences in Finland.

If you would like to get more information on Family Research SIG –group or would like to find a Finnish research partner focusing on family, parenting, childrearing and upbringing at home, please, be free to contact the chair of the Family Research SIG –group, Marita Neitola, email: marita.neitola@utu.fi

*****************