Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen SIG (VAKAe)

Varhaiskasvatuksen ja varhaiseristyiskasvatuksen (VAKAe ) SIG-ryhmän tavoitteena on vahvistaa ja edistää varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen erityisalan tutkijoiden ja opiskelijoiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Olennaista ryhmän toiminnassa on laaja verkostoituminen, tutkijoiden välinen yhteistyö ja myös tieteen rajojen ylittäminen varhaisvuosiin ja -kasvatukseen sekä -opetukseen liittyvän tutkimuksen kehittäminen ja tutkijoiden osaamisen jakaminen.

Varhaiskasvatuksen tutkimus on lisääntynyt ja monipuolistunut Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana. Kaikissa Suomen yliopistoissa tehdään varhaiskasvatukseen liittyvää tutkimusta, joka on painottunut esimerkiksi varhaiskasvatuspolitiikkaan, opettajan sensitiivisyyteen, taaperoiden pedagogiseen toimintaan, yhteisön myötätuntokulttuuriin tai pedagogiseen johtamiseen. Erityispedagogiikan alueella on myös lisääntynyt varhaiserityiskasvatuksen tutkimus. Väitöskirjojen määrä on vähitellen lisääntynyt ja myös yliopiston työntekijöiden tutkimusaktiivisuus on lisääntynyt. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kentällä on havaittavissa pirstaleisuutta, jonka taustalla ovat yhteiskunnalliset ja varhaiskasvatuksen rakenteelliset muutokset. Tämä on tuonut tutkimukselle uuden monipuolisen tilauksen. Nykyisen velvoittavan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan tulee koko koulutusjärjestelmässä nojautua inklusiiviseen kasvatukseen, joka on myös yksi peruste integroida varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen tutkimusyhteistyö.

Seuraa VAKAe-SIG:n toimintaa ryhmän kotisivujen kautta. Sieltä löytyy myös blogi.

SIG-ryhmän yhteyshenkilöt:

Päivi Pihlaja (paivi.pihlaja@uef.fi), Elina Viljamaa, (elina.viljamaa@oulu.fi)

Johtoryhmä

Päivi Pihlaja, paivi.pihlaja@uef.fi, puheenjohtaja
Kati Sormunen, kati.sormunen@helsinki.fi
Elina Viljamaa, elina.viljamaa@oulu.fi
Riitta Viitala, riitta.viitala@jyu.fi
Monika Haanpää, monwoj@utu.fi
Meri Pihanperä, meri.pihanpera@utu.fi
Noora Heiskanen, noora.heiskanen@uef.fi
Satu Valkonen, satu.m.valkonen@helsinki.fi
Sari Lehmusketo, slaitila@ulapland.fi
Johanna Vainio, johanna.vainio@tuni.fi