Globaalikasvatuksen tutkimuksen verkosto

Globaalikasvatuksen tutkimuksen verkosto (Global education research in Finland eli GERIF) yhdistää tutkijoita, välittää tutkittua tietoa ja käy kriittistä  keskustelua globaalikasvatuksen asemasta ja tehtävistä, ajankohtaisista teemoista sekä tulevaisuudesta. Lisäksi verkosto perehdyttää kasvatuksen ja koulutuksen muita tutkijoita suomalaisen tutkimusverkoston toimintaan ja tutkimukseen. Vuonna 2018 perustettuun verkostoon kuuluu tutkijoiden lisäksi myös globaalikasvatuksen opettajia, opiskelijoita ja globaalikasvatusta toteuttavien kansalaisjärjestöjen edustajia.

Globaalikasvatus on nouseva tutkimusala, johon liittyvät muun muassa kysymykset globaalien ilmiöiden ymmärtämisestä kasvatuksessa ja oppimisessa, ihmisoikeuksista, tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta, kestävästä kehityksestä ja globaalista vastuusta. Tutkijoiden lisääntyvästä kiinnostuksesta globaalikasvatusta kohtaan kertoo, että vuonna 2017 on perustettu aihetta koskeva kansainvälinen verkosto Academic Network on Global Education & Learning: https://angel-network.net/.


SIG-ryhmä tukee alan tutkimusta edistämällä aiheeseen liittyvää julkaisutoimintaa ja tapaamisia. Ryhmän toimintaan voi osallistua esimerkiksi Kasvatustieteenpäivillä. Lisäksi ryhmä järjestää vuosittain tilaisuuksia tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja globaalikasvatuksen kansalaisjärjestöjen kohtaamiselle eri puolilla Suomea.

Ryhmä tiedottaa toiminnastaan ja käy keskustelua verkkosivujen https://gerif.home.blog ja uutiskirjeen välityksellä. Liity ryhmän postilistalle lähettämällä viesti (ilman otsikkoa ja tekstiä):  gerif-join@lists.fingo.fi

Lisätietoa postilistasta: https://www.globaalikasvatus.fi/mika-globaalikasvatus/taustatieto-ja-tutkimukset/tutkimusverkoston-postilista


Johtoryhmä:

Vihtori Kylänpää (puheenjohtaja), Oulun yliopisto
Audrey Paradis, Oulun yliopisto
Oona Piipponen, Itä-Suomen yliopisto
Hanna Posti-Ahokas, Helsingin yliopisto
Riikka Suhonen, Helsingin yliopisto
Marianna Vivitsou, Helsingin yliopisto

Yhteydenotot antti.kylanpaa(a)oulu.fi