Julkaisut

Kasvatus-lehti

Kasvatus-lehti on Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisema ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen kustantama tieteellinen aikakauskirja. Lehti on julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 2 ja se ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Kasvatusta julkaistaan painettuna lehtenä sekä verkossa Journal.fi -alustalla. Tarkempia tietoja löydät lehden omilta verkkosivuilta.

Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences -julkaisusarja

Suomen kasvatustieteellinen seura perusti Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarjan vuonna 1999. Sarjan ensimmäiset teokset julkaistiin vuonna 2001. Toimintaan tuli mukaan seitsemän kasvatustieteellistä tiedekuntaa ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, jossa sarjaa myös toimitetaan.

Sarjassa julkaistaan tieteellisesti korkeatasoisia kasvatustieteellisiä tutkimusraportteja, väitöskirjoja ja artikkelikokoelmia. Julkaisujen kielenä voi olla suomen ja ruotsin lisäksi englanti. Julkaisut käyvät läpi vertaisarvioinnin, joka takaa teosten korkean tieteellisen laadun.

Julkaiseva tiedekunta, laitos tai tutkijaryhmä maksaa teoksen toimittamisesta, taitosta ja painosta koituvat kulut. Vastaavasti se saa suuren osan julkaisun myyntituotoista. Sarjan toimitusneuvosto toimii tässä oikeastaan vain ”välikätenä”, joka huolehtii teosten taitosta, painosta ja markkinoinnista yhdessä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa.

Julkaisusarjan myynti on siirtynyt Jyväskylän yliopiston verkkokaupasta kokonaisuudessaan Tiedekirjaan. E-kirjamyynti jatkuu tuttuun tapaan Ellibsissä. JYU:n verkkokaupasta on uudelleenohjaus molempiin.

https://webshop.jyu.fi/tuote-osasto/julkaisut/suomen-kasvatustieteellinen-seura/

Julkaisusarjaa koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä sarjan toimitusneuvoston sihteeriin Anna-Maija Tuuliaiseen: fera-julkaisusarja@jyu.fi / +358 40 805 4260

Toiminta-ajatus

Julkaistaan tutkimusraportteja: monografioita tai tutkimusartikkeleista koostuvia kokonaisuuksia. Perustuu Suomen johtavien asiantuntijoiden varaan rakentuvaan vertaisarviointijärjestelmään. Tavoitteena on sisällöltään ja muodoltaan korkeatasoinen valtakunnallinen julkaisusarja.

Open Access

Julkaisusarja tukee avoimen tieteen periaatteita. Kannustamme kirjoittajiamme rinnakkaistallentamaan julkaisusarjassa julkaistut artikkelinsa oman organisaationsa julkaisuarkistoon mahdollisimman pian. Rinnakkaistallentamisessa suositellaan käytettäväksi kustantajan taitettua eli PDF-versiota artikkelista, mutta sallitaan myös artikkelin final draft -version käyttö (tunnetaan myös nimellä post print).

Julkaisuilla on 12 kuukauden embargo- eli suoja-aika julkaisupäivästä lukien, jona aikana julkaisuarkistossa näkyvät ainoastaan julkaisun metatiedot. Rinnakkaistallennus edistää artikkelin löydettävyyttä, koska se on helposti löydettävissä julkaisuarkistosta hakukoneiden avulla. Koska julkaisuarkistossa artikkelin julkaisutiedot ovat näkyvissä myös itse kokotekstin embargoaikana, rinnakkaistallennus ohjaa tiedonhakijaa myös alkuperäisen julkaisun pariin. Rinnakkaistallenteiden CC-lisensiointi tehdään CC-BY-lisenssillä (Nimeä 4.0 Kansainvälinen CC-BY 4.0). Tämä tarkoittaa, että tekijä antaa muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää hänen tekijänoikeuksiensa alaista teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita vain, jos he mainitsevat tekijän alkuperäisenä tekijänä eli viittaavat alkuperäiseen tekstiin asianmukaisella tavalla.

Julkaisun nimi

Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences

Julkaisija

Suomen kasvatustieteellinen seura r.y.

Toimituksen osoite

Koulutuksen tutkimuslaitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Kirjoittajaksi sarjaan

Julkaisujen tilaus

Vertaisarviointitunnus

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on myöntänyt Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarjan käyttöön vertaisarviointitunnuksen merkkinä siitä, että julkaisusarjan vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Tunnuksen haltijana TSV antaa käyttöoikeuden kaikille tiedekustantajille, jotka sitoutuvat noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Vertaisarviointitunnus-300x298

Lisätietoa tunnuksesta ja sen käyttöehdoista Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkosivuilta: www.tsv.fi/tunnus