Kirjoittajakutsu Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirjaan 2023 

Julkaistu: 1.12.2022 13:26

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura on vuodesta 1935 lähtien julkaissut vuosikirjaa, jonka nimi on nykyään Koulu ja menneisyys. Vuosikirjalla on vertaisarviointitunnus ja Julkaisufoorumilla luokitus 1. Aikaisemmat vuosikirjat ovat luettavissa Journal.fi -sivustolla ja tilattavissa Tiedekirjasta https://tiedekirja.fi/fi/catalogsearch/result/?q=Koulu+ja+menneisyys.

Vuosikirjan 2023 teema on KASVATUS JA KOULUTUS KRIISI- JA POIKKEUSAIKOINA. Kriisi- ja poikkeusaika on laaja käsite: sotien tai muiden konfliktien lisäksi se voi tarkoittaa taloudellista, poliittista, sivistyksellistä, ympäristöön liittyvää tai muuta epätavallista tilannetta. Kirjaan ovat tervetulleita kaikki teemaa historiallisesta näkökulmasta tarkastelevat kirjoitukset, jotka käsittelevät kasvatuksen ja koulutuksen menneisyyttä.

Vertaisarvioitu kirjoitus 

Mikäli  tähtäät  kirjoituksellasi  vertaisarviointiin, lähetä noin 150 sanan mittainen artikkeliehdotuksesi vuosikirjan päätoimittajalle (arto.nevala@uef.fi) viimeistään 31.1.2023. Kirjoittajille ilmoitetaan kahden viikon kuluessa ehdotuksen hyväksymisestä. Hyväksytyn ja vertaisarviointiin tähtäävän artikkelin tulee olla valmis arvioitavaksi ja ladattuna Journal.fi -sivustolle 15.5.2023 mennessä. Arvioitsijoilta saadun palauteen pohjalta muokattu teksti palautetaan lopullisessa muodossa Journal.fi -sivustolle 30.9.2023 mennessä.  

Muut, vertaisarvioimattomat kirjoitukset 

Lisäksi tervetulleita ovat muunlaiset kirjoitukset eli katsaukset, puheenvuorot tai muistelut, joita ei vertaisarvioida. Ne voivat silti sisältää lähdeviittauksia ja lähdeluettelon. Ehdotus vertaisarvioimattomaksi tekstiksi (myös noin 150 sanaa) pitää lähettää päätoimittajalle (arto.nevala@uef.fi) viimeistään 15.5.2023. Vuosikirjan toimituskunta ilmoittaa hyväksymisestä ja vertaisarvioimattoman kirjoituksen tulee olla lopullisesti valmiita ja ladattuna Journal.fi -sivuostolle 30.9.2022 mennessä.  

Vuosikirja ilmestyy marras-joulukuun vaihteessa 2023. Se julkaistaan avoimena verkossa ja seuran taloudellisen tilanteen salliessa myös painettuna.  

Yksityiskohtaiset kirjoitusohjeet löytyvät tästä linkistä: https://journal.fi/koulujamenneisyys/about/submissions   

Tartu rohkeasti tilaisuuteen ja kysy tarvittaessa lisää! 

Arto Nevala 
päätoimittaja 
arto.nevala@uef.fi