Kasvatus-lehden artikkelipalkinto edu-bisnestä käsittelevälle artikkelille

Julkaistu: 3.12.2021 9:31

Kasvatus-lehden toimitusneuvosto valitsi Kasvatus-lehden vuoden 2020 tiedeartikkeliksi Piia Seppäsen, Sonia Lempisen, Nina Nivanahon, Iida Kiesin ja Martin Thruppin artikkelin ”Edu-bisnes peruskoulussa: Kohti ’eduekosysteemiä’” (Kasvatus 2/2020). Artikkelipalkinto luovutettiin kasvatustieteen päivien yhteydessä.

Toimitusneuvosto perusteli valintaa seuraavasti: Artikkelin tavoitteena on hahmottaa kokonaiskuvaa koulutusliiketoiminnasta, jotta voisimme ymmärtää koulutuksen kaupallistumisen kehityslinjoja Suomessa. Artikkelin teema on ajankohtainen: se pureutuu maassamme 2010-luvun puolivälissä yleistyneeseen kehityskulkuun, jossa suuret kustannus- ja ohjelmistoyritykset toimivat vahvoin globaalein kytköksin, ja samalla koulutuksen liepeille kehittyy myös kovaa vauhtia monenlaisia startup-yrityksiä. Tätä kokonaisuutta tarkastellaan artikkelissa ”koulutusliiketoiminnan ekosysteeminä” eli ”eduekosysteeminä”. Artikkeli on kaikkineen tärkeä kriittinen puheenvuoro koulutuksen kaupallistumista koskevaan keskusteluun.

Paljon onnea palkinnosta!