Kasvatus-lehden artikkelipalkinto Najat Ouakrim-Soiviolle, Juhani Rautopurolle ja Johanna Saariolle

Julkaistu: 30.11.2018 12:18

Kasvatus-lehden toimitusneuvoston valitsema vuoden 2017 paras tiedeartikkeli on Najat Ouakrim-Soivion, Juhani Rautopuron ja Johanna Saarion artikkeli “Yhdenvertaisuutta vai armopaloja? Sivistyksellisen yhdenvertaisuuden toteutuminen perusopetuksessa” Artikkeli on julkaistu Kasvatuksen numerossa 3/2017. Kasvatustieteen päivillä myönnetyn palkinnon perustelut seuraavassa:

Otsikko herättää lukijan mielenkiinnon ja johdanto vie suoraan asian ytimeen. Artikkeli on jäntevä, selkeä ja tiivistetysti etenevä, rakenteellisesti ehjä kokonaisuus. Lopultahan kysymys on nimenomaan sivistyksellisestä yhdenvertaisuudesta, jonka neljä porrasta on kaikessa yksinkertaisuudessaan perustellusti esitetty.

Toisin kuin tässä artikkelissa, useimmissa muissa PISA-tutkimukseen ja vastaaviin vertailuihin perustuvissa artikkeleissa on pitäydytty ensi sijassa muiden kuin yhteiskuntaopin oppimistulosten vertailuissa, ja myös kantaväestön ja maahanmuuttajien vertailut ovat usein olleet ohuita. (Artikkeli olisi voinut saada vielä lisävoimaa, jos sukupuoli olisi otettu vakavammin esiin, sillä aiempien tutkimusten mukaan se on erinomaisen tärkeä muuttuja.)

Artikkelin aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen, artikkeli on hyvin kirjoitettu, ja sen näkökulma on yhteiskunnallisesti tärkeä. Teoriatausta on hyvä ja selkeä, ja tutkimuskysymykset on kohdennettu hyvin. Laajaan tutkimusaineistoon perustuva artikkeli on myös koulutuspoliittisesti tärkeä tutkimuksellinen avaus, joka toimii monipuoliselle lukijakunnalle.