Kasvatus & Aika hakee lisää jäseniä toimituskuntaansa

Julkaistu: 7.10.2022 18:39

Hae Kasvatus & Aika -lehden toimituskuntaan!

Kasvatus & Aika on vuodesta 2007 ilmestynyt kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu. Monitieteinen Open Access -julkaisu on vakiinnuttanut asemansa arvostettuna ja korkeatasoisena kasvatuksen ja kasvatushistorian johtavana kotimaisena tiedejulkaisuna. Lehteä julkaisee Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Lehdessä julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, tieteellisiä katsauksia, ajankohtaispuheenvuoroja ja kirja-arvioita. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Lisätietoa lehdestä: https://journal.fi/kasvatusjaaika/index

Lehden toimituskuntaan haetaan nyt lisää jäseniä. Toimituskunnan jäsenet käsittelevät lehteen tarjottuja artikkeleita sekä osallistuvat ulkopuolisten referee-lukijoiden valintaan. Toimituskuntaan valitaan ensisijaisesti tohtoroituneita kasvatushistorian, historian tai kasvatuksen alan asiantuntijoita, mutta myös tohtoroitumaton voi tulla valituksi, mikäli hänellä on kokemusta julkaisuprosesseista. Toimituksen työkaluna on journal.fi-järjestelmä.

HAKEMUKSET maanantaihin 24.10.2022 mennessä:

Kirjoita lyhyt, korkeintaan puolen liuskan mittainen esittely itsestäsi sekä perustelu sille, miksi haet Kasvatus & Aika -lehden toimituskunnan jäseneksi. Aiempi toimituskokemus katsotaan ansioksi, mutta tehtävä sopii myös ensikertalaisille.

Hakemukset osoitteeseen: jenna.k.koskelainen@jyu.fi

Lisätietoja tehtävistä antavat päätoimittajat Henri Pettersson: henri.pettersson@oulu.fi ja Hanna-Maija Huhtala: hanna-maija.huhtala@oulu.fi