Korkeakoulutetut työmarkkinoilla: ihanteet ja eriytyvät asemat -seminaari 7.10.2022

Julkaistu: 15.9.2022 15:38

Korkeakoulutetut työmarkkinoilla: ihanteet ja eriytyvät asemat

Mitä korkeakoulusta valmistuneet kertovat siirtymisestä koulutuksesta työelämään? Millaisia ihanteita ja vaatimuksia korkeasti koulutetut kohtaavat työmarkkinoilla ja miten he niitä ratkovat?

Olemme tarkastelleet muun muassa näitä kysymyksiä juuri päättyneessä Suomen Akatemian rahoittamassa Itä-Suomen ja Turun yliopiston tutkimushankkeessa Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille (2018-2022).

Tervetuloa kuulemaan uusia tutkimustuloksia hankkeen loppuseminaariin!

Aika ja paikka:

7.10.2022 klo 12.00-15.00

Turun yliopisto, Educarium 3 (Assistentinkatu 5) & Zoom

Seminaarin ohjelma löytyy hankkeen verkkosivuilta: https://sites.uef.fi/highemploy/ 

Ilmoittaudu seminaariin viimeistään 29.9.2022 tästä linkistä: https://forms.office.com/r/kn9SrANaJZ 

Kutsua saa välittää eteenpäin!

Lisätietoja: Päivi Siivonen, paivi.siivonen@utu.fi

Lue lisää hankkeesta:  https://sites.uef.fi/highemploy/